Wiking System
 
Startsidan Produkter Driftmiljö Länkar Företaget Kontakt
 

Driftmiljö

Ett system som ligger nere eller är instabilt är inte värt mycket. Vi har därför sett till att våra servrar och driftmiljö är av yppersta klass och kan garantera 99,9 % uppetid. Samtliga servrar är placerade i därför avsedda utrymmen i Sverige!

Anslutning till Internet.
För att kunna hålla en hög säkerhet och uppetid till oss så har vi valt att använda två av varandra helt oberoende operatörer. Båda operatörerna har sin egen fiber till serverhallen. Fibern går två helt olika vägar och möts inte någon stans än just i vår serverhall. I och med att vi använder två av de största operatörerna så blir vår bandbredd så gott som obegränsad. Skulle av någon anledning en av operatörerna sluta fungera så kommer all trafik några minuter gå genom den andra operatören.

Inbrott.
Serverhallen har ett separat larm mot övriga lokaler och är alltid larmat om inget arbete utförs där. Det är bara ett fåtal personer som har access till serverhallen och alla accesser till serverhallen loggas och spelas in genom den kameraövervakning som finns. Förutom de vanliga funktionerna i Larm så finns det ett vibrationsskydd som innebär att larmet utlöses om man tex borrar i betongväggarna till serverrummet. Larmet är också kopplat genom säker telefonanslutning direkt till securitas.

Brandskydd
Serverhallen är brandskyddad genom att en gas (Argonite) släpps ut i serverhallen. Gasen sänker syrenivån till nivå som gör att branden släcks. Larm går samtidigt direkt till Securitas som kontaktar jouren och brandkåren.

Fukt
Fuktnivån kontrolleras så att den håller sig inom de gränser som är satta. Fuktkontrollen gör det också möjligt att upptäcka tex vattenläckage om något sådant skulle ske.

Kyla
Dubbla kylsystem finns om något av dessa skulle fallera, temperatur bevakning finns för att ge larm om inte temperaturen håller sig inom satt nivå.

Jordat
Det mesta av serverhallen har plåt i vägarna som är jordad för att kunna hantera EMP (Elctro Magnetic Pulse). Alla serverskåp och uttag är också jordade.

UPS
För att skydda servrar mot strömavbrott så har vi en kraftig UPS som hanterar att driva hela serverhallen i ca 2-3 timmar.

Övervakning av servrar och dess tjänster
Alla servrar och tjänster övervakas av vårt övervakningssystem, skulle någon tjänst sluta fungera kommer systemet att försöka starta om den, skulle inte detta fungera så försöker systemet att starta om servern. Skulle detta inte hjälpa tillkallas tekniker.